Biegi przełajowe


Międzypowiatowe Sztafety Przełajowe 10 x 600 m.



Międzypowiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe


Powiatowe Sztafety Przełajowe 10 x 800 m.



Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe



Rejonowe Indywidualne Biegi Przełajowe



Szkolne eliminacje do Biegów Przełajowych