PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA DZIAŁALNOŚCI KLUBU UKS ZIELONKA


Szybka decyzja czyli jak powstał klub. W czerwcu 2016 roku rodzice uczniów klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce podjęli postanowienie o założeniu klubu, w którym ich dzieci mogłyby rozwijać swoje talenty sportowe, uczestniczyć w zgrupowaniach i turniejach oraz reprezentować nie tylko klub sam w sobie, ale także Szkołę Podstawową oraz miasto, z którego się wywodzi. Klub przyjął nazwę UKS Zielonka.

Profil klubu początkowo opierał się głównie na sekcji piłki ręcznej, ale bardzo szybko okazało się, że zakres działalności można uzupełnić także o kolejne dyscypliny sportu, gdyż dzieci wykazują ogromne zdolności, które z przyjemnością wykorzystują.

Trudne początki działalności. Ogromnym wyzwaniem, przed jakim stanął zarząd nowego Klubu było zmierzenie się z wszelkimi zagadnieniami formalno – prawnymi oraz organizacyjnymi. Pierwszą kwestią, jaką należało ustalić i usystematyzować już na samym początku funkcjonowania Klubu było finansowe zabezpieczenie jego działalności. Było to o tyle problematyczne, iż Klub mógł oprzeć się jedynie o składki członkowskie i ewentualne dofinansowanie ze strony sponsorów, których nie jest wcale tak łatwo pozyskać. Z uwagi na to, iż Klub powstał pod koniec I połowy 2016 roku, nie mógł już liczyć na dotacje, jakie Urząd Miasta Zielonka mógłby przyznać na taki cel, gdyż planowanie tego rodzaju dofinansowania odbywa się zawsze na początku roku i wtedy również środki są rozdysponowywane.

Dziwne żądania prezesa Mutki Roberta Borowińskiego. Kolejnym problemem, z którym nasz Klub musiał się zmierzyć już na samym początku to różnego rodzaju przeszkody stawiane przez klub ZUKS Mutka Zielonka, który niejako uzurpuje sobie prawo do uczniów (wszystkich dziewcząt) z klas sportowych, w których profilowym sportem jest piłka ręczna. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, iż prezes klubu ZUKS Mutka deklarował w czerwcu 2016 jego rozwiązanie, więc o wchodzeniu w jakikolwiek konflikt interesów nie było mowy. W tej chwili Klub UKS Zielonka musi stawiać czoła takim problemom jak dążenie klubu ZUKS Mutka Zielonka (po reikarnacji) do zawieszenia zawodniczek w Warszawsko-Mazowieckim Związku Piłki Ręcznej oraz wycofania ich z rozgrywek ligowych. Zarząd Klubu UKS Zielonka nie zamierza wdawać się w konflikty i awantury – wszystkie nieporozumienia chce rozwiązać na drodze dialogu.

Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie szkodzić naszym dzieciom. Mamy świadomość, że dzięki zaangażowaniu w sport, nasze dzieci nabywają nowe doświadczenia – uczą się współpracy, odpowiedzialności za siebie i grupę, konstruktywnego rozwiązywania problemów, a znajdując się w tak zwanym „trudnym wieku” mają uwagę skupioną na wyzwaniach sportowych i dużo lepiej przechodzą przez okres dojrzewania i niezbędnej akceptacji ze strony rówieśników. Są pewne siebie, dumne z tego, co osiągają indywidualnie oraz w wyniku pracy zespołowej, mniej czasu spędzają przed komputerami czy z telefonem w dłoni, bardzo aktywnie uczestniczą w różnych akcjach sportowych prowadzonych przez Klub, szkołę oraz przez inne organizacje.

Występ w Mazowieckiej Lidze Piłki Ręcznej. Mimo dość trudnej sytuacji na stracie, Klub postanowił jednak zgłosić do rozgrywek Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej aż trzy zespoły: drużynę dziewcząt rocznik 2004, drużynę dziewcząt rocznik 2005 oraz drużynę chłopców rocznik 2004/2005.

Koszty działalności klubu. Przez pierwsze cztery miesiące koszty utrzymania drużyn spoczywały tylko na barkach rodziców (wyjazdy na mecze, opłaty za halę, opłaty za organizację zawodów – pielęgniarka, sędziowie, napoje (woda), wynagrodzenia dla trenerów). Niestety pomimo dość ambitnych planów, nie udałoby się pokryć wszystkich kosztów ze składek rodziców. Na szczęście udało się pozyskać kilku sponsorów, dzięki którym mogliśmy uregulować praktycznie całą resztę należności.

Sukcesy sportowe dziewcząt. Od strony sportowej był to bardzo udany początek funkcjonowania Klubu. Drużyna dziewcząt z rocznika 2004 wygrała swoją grupę eliminacyjną Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej i awansowała do najlepszej szóstki na Mazowszu. Pierwsze mecze finałowe zaplanowane są już na początku lutego 2017r. – zapraszamy do kibicowania <terminarz rozgrywek>.
W drużynie UKS Zielonka I zaprezentowało się dotychczas 14 zawodniczek, osiem z nich zagrało we wszystkich ośmiu spotkaniach: Kamila Bokuniewicz, Natalia Koc, Dominika Pietrak, Aleksandra Oleksiewicz, Julia Stępniak, Natalia Rutkowska, Julia Czyżak, Jagoda Jóźwik. Najskuteczniejsze w I rundzie były: Kamila Bokuniewicz – 37 bramek, Julia Czyżak – 29 bramek, Jagoda Jóźwik – 26 bramek, Aleksandra Oleksiewicz-19, Natalia Koc i Natalia Rutkowska po 14 bramek, Julia Stępniak – 12 bramek.
Drużyna dziewcząt z rocznika 2005 rywalizowała z o rok starszymi konkurentkami. Dziewczęta były bardzo ambitnie i z meczu na mecz poziom ich gry był coraz wyższy. Ostatecznie zajęły V miejsce w grupie i będą rywalizować wiosną 2017 roku o miejsca X-XIII na Mazowszu. W drużynie UKS Zielonka II zaprezentowało się 15 dziewcząt, z których 5 stawiło się na każdym z ośmiu spotkań: Wiktoria Makarow, Laura Koczuk, Julia Angielczyk, Zuzanna Deptuła i Michalina Sokół. Najskuteczniejszymi zawodniczkami były Wiktoria Makarow – 17 bramek i Laura Koczuk – 14 bramek.

Sukcesy sportowe chłopców. Drużyna chłopców z rocznika 2004/2005 trafiła do bardzo trudnej grupy: z dwoma zespołami z Płocka oraz z drużyną KPR Legionowo. Ostatecznie chłopcy zajęli IV miejsce w grupie i rywalizować będą na wiosnę o jedno z miejsc XIII-XVI. W drużynie chłopców zaprezentowało się 17 zawodników, w tym sześciu zagrało we wszystkich spotkaniach: Ignacy Repiński, Wiktor Mika, Gracjan Karaś, Kuba Urban, Maksym Traczyk, Sebastian Nasiłowski. Najskuteczniejszymi zawodnikami w I rundzie byli: Ignacy Repiński – 43 bramki, Kuba Urban – 33 bramki, Dawid Siwek – 31 bramek.

Wyjazdowe Turnieje Towarzyskie. Oprócz rozgrywek ligowych nasze drużyny uczestniczyły z powodzeniem z turniejach Towarzyskich. Drużyna UKS Zielonka I złożona z dziewcząt z rocznika 2004, na przełomie września i października zajęła II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w Kraśniku, w którym brało udział 12 zespołów, w tym drużyny z Ukrainy i Słowacji. W listopadzie ta sama drużyna, powiększona o kilka dziewcząt z drużyny rocznika 2005 zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Andrzejkowym Turnieju Piłki Ręcznej w Lubiczu, gdzie rywalizowały z 10-cioma innymi zespołami. Natomiast drużyna dziewcząt UKS Zielonka II (rocznik 2005) zajęła I miejsce w Mikołajkowym Turnieju Piłki Ręcznej w Małkini Górnej, gdzie wystąpiło 8 zespołów z tego rocznika.

Turnieje Towarzyskie zorganizowane w Zielonce. W tak zwanym międzyczasie, dzięki wparciu sponsorów i zaangażowaniu rodziców, Klub UKS Zielonka zorganizował dwa własne turnieje, które dzięki wsparciu dyrekcji SP2, odbyły się na Hali Sportowej szkoły w Zielonce.

Pierwszy turniej – Zielonka Cup 2016 – odbył się we wrześniu 2016 roku, jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, czyli również na samym starcie działalności klubu. Obejmował dwie kategorie dziewcząt: 2004 (UKS Zielonka I) i 2005 (UKS Zielonka II). W pierwszej kategorii drużyna UKS Zielonka I zajęła I miejsce, natomiast w kategorii 2005 nasza drużyna zajęła III miejsce.

W połowie grudnia Klub zorganizował turniej Nutricia CUP 2016. Był to kolejny towarzyski turniej piłki ręcznej dziewcząt – tym razem dla zawodniczek z kategorii 2005 oraz 2006 i młodszych. W kategorii 2005 dziewczęta zajęły II miejsce, natomiast w kategorii 2006 i młodsze nasze dziewczęta zastały podzielone aż na trzy zespoły (dwie równorzędne drużyny z rocznika 2006 i jedna z rocznika 2007). Nasze dwa najmłodsze roczniki zaprezentowały się bardzo dobrze i wykazując ogromną wolę walki zajęły odpowiednio IV, V i VIII miejsce. Był to ich pierwszy turniej i pierwsza poważniejsza rywalizacja na boisku.

Kadra klubu. Obecnie w klubie pracuje dwoje trenerów – Adam Romańczuk (dziewczęta rocznik 2004 i 2006)
oraz Milena Zamęcka (dziewczęta 2005 i 2007).

Dodatkowe finansowanie. W 2017 roku klub planuje dalszy rozwój o nowe sekcje – między innymi sekcję siatkówki i tenisa stołowego. Klub złożył wniosek o  dofinansowanie z Urzędu Miasta w Zielonce oraz będzie ubiegał się o dofinansowanie z innych źródeł. W dalszym ciągu będą prowadzone rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Klub będzie starał się pozyskać jak najwięcej środków na doposażenie w sprzęt sportowy i stroje dla zawodników.

Plany na rok 2017. Klub UKS Zielonka zamierza w 2017 zorganizować 2-3 turnieje towarzyskie o zasięgu ogólnopolskim. Planujemy również organizację obozów sportowych (w czasie ferii, wakacji, w ramach tzw. zielonej szkoły). Udział zawodników UKS Zielonka w towarzyskich turniejach organizowanych przez inne kluby do tej pory przyjmowany był z aprobatą zarówno dzieci jak i rodziców, więc ten punkt również jest na naszej stałej liście. Klub planuje ponadto brać czynny udział w różnego rodzaju imprezach promocyjno-sportowych także w regionie np. włączenie się do współudziału w organizację ,,Dni Zielonki” czy ,,Gliniankowej pętli”.

Kolejne cele działalności klubu. Celem Klubu jest także promocja na terenie Mazowsza i całego kraju Miasta Zielonka, z którego się wywodzi. Pierwsze sukcesy na tym polu nasi zawodnicy mają już za sobą, a kolejne wyzwania przed nimi. Mowa w tym momencie (poza osiągnięciami z zakresu piłki ręcznej), również o udziale uczniów z Zielonki, ze Szkoły Podstawowej nr 2, w biegach przełajowych, zarówno sztafetowych jak i indywidualnych. Sukces jest tym większą dumą Klubu, że większość drużyny stanowiły właśnie dziewczęta z UKS Zielonka, które stanęły na podium na I miejscu w sztafecie międzypowiatowej i zakwalifikowały się do przełajów Mazowsza zajmując tam VII miejsce. W biegach indywidualnych natomiast do finału Mazowsza zakwalifikowało się czworo uczniów klas sportowych z SP2, z czego trzy stanowią zawodniczki UKS Zielonka I, za które będziemy trzymać kciuki na wiosnę. Innym sukcesem, który spowodował, że w sportowym świecie wymienia się nazwę: Zielonka jest Minikoszykówka Dziewcząt. Wzięły w niej udział właśnie zawodniczki UKS Zielonka i pokonały najpierw w zawodach międzyszkolnych, a później rejonowych innych uczestników zajmując za każdym razem I miejsca. W dalszych rozgrywkach – o Mistrzostwo powiatu dziewczęta zajęły III miejsce, co stawia Miasto Zielonka kolejny raz na podium.

Akcje charytatywne. Przed świętami Bożego Narodzenia dziewczęta z klubu UKS Zielonka aktywnie uczestniczyły w sprzedaży kart świątecznych na rzecz pomocy dla dzieci z Domów Dziecka w Równym oraz Wyszkowie. W sumie zebrano około 1630,-  zł. Dokładna kwota będzie znana na początku stycznia 2017.

Strona WWW klubu. Aby być na bieżąco z wydarzeniami klubowymi zapraszamy na naszą stronę WWW: www.ukszielonka.pl. Każde przedsięwzięcie, w którym bierzemy udział jest tam odnotowane i szczegółowo opisane. Zachęcamy również do odwiedzenia galerii zdjęć znajdującej się na stronie. Można tam zobaczyć zarówno fotorelacje z zawodów, w których uczestniczyli nasi zawodnicy, jak i dostępnych jest kilka filmów z poszczególnych rozgrywek piłki ręcznej.

Facebook. Posiadamy także profil na znanym portalu społecznościowym –  Facebook, gdzie oprócz dostępu do aktualnych informacji można także czasami obejrzeć mecz na żywo: https://www.facebook.com/uks.zielonka.reczna/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *